Ouachita Mountain sedge
Carex ouachitana Kral, Manhart & Bryson0 Images